Historia Klubu Turystyki Kolejowej „Tendrzak”

 

Historia Klubu sięga 1952 roku, kiedy to przy Północnej Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych powstało Koło PTTK nr 11, które istniało do 1994 roku. Reaktywacja Koła nastąpiła w 1996 roku już bezpośrednio przy Oddziale Gdańskim PTTK. Od początku koło zrzeszało pracowników PKP organizując różnorodne formy turystyki. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa PKP oraz zmiana pokoleniowa i przejęcie władzy w kole przez dzieci kolejarzy spowodowały przekształcenie się w 1998 w Klub Turystyki Kolejowej „Tendrzak”.

Od początku działania Klubu organizowaliśmy imprezy promujące kolej oraz turystykę. Organizowaliśmy wycieczki piesze, wagonowe i inne. Zwiedzaliśmy lokomotywownie, wagonownie, nastawnie… a wszystko to zdobywając odznaki turystyczne PTTK – w szczególności Kolejową Odznakę Turystyczną. W sierpniu 1998 roku zorganizowaliśmy pierwszy przejazd drezyną ręczną po torach Gdańskich Kolei Dojazdowych. Wyprawy organizowaliśmy kilkakrotnie, aż do tajemniczego zniknięcia drezyny.

W 1999 roku na targach kolejowych TRAKO w Gdyni zorganizowaliśmy pierwszy wyścig drezyn, dwa tygodnie później I Mistrzostwa Gdańska w Jeździe Drezyną na Czas. Wiosną drezyna wyjechała na kolejowe szlaki – tutaj najczęściej jeździliśmy po linii Kartuzy – Żukowo Zachodnie, czasami docierając do Gdańska Kokoszek. W 2001 roku byliśmy inicjatorami powstania projektu Kolej Drezynowa. Pod koniec 2004 roku została podjęta decyzja o samorozwiązaniu Klubu i założeniu Stowarzyszenia. Ostatnią imprezą w ramach PTTK była trasa drezynowa na rajdzie Kluka 2005.

Po 12 latach działalności jako stowarzyszenie, reaktywowaliśmy Klub w strukturach PTTK. Obecnie w Klubie działają sekcje drezynowa, turystyki pieszej, przewodnicka oraz Turystycznego Szpiega, zrzeszająca dzieci.